Каталог товаров
Выберите модификацию товара.
Изображение
Товар добавлен в корзину.
Изображение товара
Кол-во:
Стоимость: AZN
Итого:  AZN
Товар добавлен к сравнению.

Добавлен к сравнению.

Müqavilə

Maddə 1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

1.1 Satıcı hazırkı Müqavilənin ayrılmaz hissəsi sayılacaq qiymətlərin razılaşdırma Protokollarında göstərilən malları (işlər, xidmətlər) Alıcıya satır və Alıcı öz növbəsində alınan malların (işlər, xidmətlər) dəyərini razılaşdırılmış qiymətlərə əsasən Satıcıya ödəyir. 

Maddə 2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

2.1 Bu Müqavilə əsasında satılan malların (işlərin, xidmətlərin) xüsusiyyətləri (adı, təyinatı, ölçüsü, miqdarı və s.) hesabda razılaşdırılır. 
2.2 Tələb olunduğu təqdirdə Satıcı tərəfindən quraşdırılma-sazlama işlərinin həyata keçirilməsi üçün Alıcı zəruri şərait yaradır və təqdim edilmiş malların (işlər, xidmətlər) qəbulu üçün məsul şəxsi təyin edir.
2.3 Satıcı tərəfindən quraşdırılma-sazlama işlərin məbləği təqdim olunmuş malların məbləğinə daxil olmur və ayrıca hesablanır.
2.4 Malların çatdırılması bina girişinə kimi həyata keçirilir. Həcmli və ya çəkisi 40 kq-dan artıq olan yüklərin mərtəbələrə qaldırılması Alıcı qüvvəsi ilə və ya Satıcıya əlavə ödəniş ilə həyata keçirilir. 
2.5 Malların zəmanət müddəti saytda hər bir malın modelinin qabağında göstərilib. 

Maddə 3. QARŞILIQLI HESABLAŞMALAR

3.1 Satıcı ödənilmiş mallara görə elektron qaimə və vergi hesab fakturanı Alıcıya təqdim edir.
3.2 Alıcı təqdim edilmiş hesab əsasında malların  ümumi məbləğinin ödənişini 3 (üç) gün müddətində aparır. 
3.3 Alıcı müəyyən edilmiş müddət ərzində 100% qabaqcadan ödəniş etməsə, Satıcı hesabda göstərilən malların qiymətlərinin dəyişdirilməsini  və hesabın ləğv olunmasını Alıcıya xəbərdarlıq etmədən, həyata keçirə bilər.
3.4 Qiymət Azərbaycan Manatı ilə müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ABŞ Dollarının (USD)  Azərbaycan Manatına (AZN) olan məzənnəsi Satıcı tərəfindən Alıcıya hesab təqdim edildiyi gündən Alıcı tərəfindən ödəniş aparıldığı günə nisbətdə 2% -dən artıq bahalaşarsa, Satıcı Alıcıya təqdim olunmuş qiymətlərin dəyişdirilməsinə hüququna malikdir.
3.5 Hazırkı Müqaviləyə əsasən bütün ödənişlər bank köçürülmə yolu ilə Azərbaycan Manatla (AZN) həyata keçirilir.
 

Maddə 4. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ VƏ MÜBAHİSƏLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ

4.1 Hazırkı Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin pozulması və ya lazımi qaydada yerinə yetirilməməsinə görə Tərəflər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən hüquqi və maddi məsuliyyət daşıyırlar. 
4.2 Tərəflər arasında hazırkı Müqavilənin icrası ilə bağlı bütün mübahisələr, məsləhətləşmələr və danışıqlar yoluilə razılaşdırıla bilmədiyi təqdirdə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələrində həll edilməlidir. 

Maddə 5. QARŞISIALINMAZ QÜVVƏ (FORS MAJOR)

5.1 Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, qabaqcadan nəzərdə tutulması və məntiqə uyğun ehtiyatlılıq şəraitində rəf edilməsi mümkün olmayan qarşısıalınmaz qüvvə (hərbi əməliyyatlar, fövqəladə hallar, hökumətin qərarları, mülki iğtişaşlar, mühasirə, zəlzələ, yanğın, daşqın və s. kimi hadisələr) ortaya çıxdığı təqdirdə Tərəflər üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə görə  məsuliyyət daşımırlar.
5.2 Öhdəlikləri yerinə yetirmək imkanı olmayan Tərəf bu barədə yazılı akt tərtib edir və digər tərəfi dərhal yaranmış şərait, onun nəzərdə tutulan davamlığı və sona çatması müddəti barədə məlumat verir.

Maddə 6. ZƏMANƏT XİDMƏTİNİN ŞƏRTLƏRİ

6.1 Avadanlıqda olan nasazlığı yalnız "Bakinity Distribution" MMC-nin mütəxəssisi yoxladıqdan və ya ekspertizanı keçirdikdən sonra zəmanət üzrə təmir (dəyişdirilmə) "Bakinity Distribution" MMC-nin Servis Mərkəzində həyata keçirilir. Malların servisə çatdırılması, alıcının öz vəsaiti ilə həyata keçirilir. 
6.2 Model satışda olmadığı təqdirdə dəyişdirilmə müddəti 25 (iyirmi  beş)  günədək uzadıla bilər. 14 gündən çox alınmış mallar ya istismar əlamətləri (sürtüklük, silinməyən yazılar və s.) olduqda mal təmirə göndərilir. Təmir müddəti 30 günə qədərdir. 
6.3 Aşağıdakı hallarda Alıcı zəmanət xidmətindən istifadə etmək hüququnu itirir:
6.3.1 Plomblar, etiketlər, stikerlər pozulduqda, onların yenidən yapışdırılması əlamətləri aşkar edildikdə və ya onların yenidən markalanması; sürtülməsi nəticəsində seriya nömrəsinin, markanın, novünün və s. oxunması mümkün olmadıqda;
6.3.2 Müstəqil təmirin əlamətləri olduqda;
6.3.3 Malın, onun hissələrinin, komplektliyinin mexaniki, elektrotexniki, kimyəvi zədələnmələri olduqda;
6.3.4 Malın saxlanılma, daşınma və ya istismar qaydalarının pozulduğu təqdirdə.
 Корзина 0 Сравнение0 Обратная связь